Menu
نویسنده مطلب : رضا ادنانی

مطلب مورد بحث:

جمع آوری اطلاعات در فرایند خرید


اخیرا برای طراحی سایت شرکت اقدام کردیم که ابتدا از طریق جستجوی اینترنتی اقدام کردیم و به دلیل حجم بالای شرکت ها و تنوع زیاد قیمت ها و نوع خدمات از یکی از فعالان وب که دوستمان بود تقاضا کردیم کسی را معرفی کند که خود ایشان هم دو نفر را معرفی کرد که یکی از آن ها را به دلیل نوع پیشنهاد ریسکی که داد انتخاب شد

جالب ابن که هیچ کدام از این دو گزینه در اینترنت زیاد پیدا نمی شدند و تبلیغات مناسبی هم نداشتند ولی کیفیت کار خیلی بالایی داشتند به همراه قیمت مناسب