Menu
نویسنده مطلب : حسین اخروی

مطلب مورد بحث:

زندان چیست؟ زندانی کدام است؟


بنده آنی که در بند آنی

سلام

در مورد این سوال که : آیا این ادعا همه جا و درباره‌ی هر شکلی از وابستگی و تعلق خاطر صادق است؟ یا جذبه‌ی ادبی و ساختار جمله ما را ترغیب می‌کند که آن را منطقی بپنداریم؟

البته که در خیلی مواقع مصداق داره اما مهم این است که ما { کجا } ایستاده ایم و به موضوع مالک یا مملوک نگاه میکنیم.!

دریک جایگاه  نمی شود بین این دو  تفکیک قائل شد. در واقع به وحدت میرسد.-(به نظرم این اصلا بد نیست بلکه می تواند نهایت غایت  فرد باشد.)

همچنین: زیر بارند درختان که تعلق دارند    ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد

در یک جایگاه میشود این گونه دید که: من از آن روز که در بند تو ام  آزادم

از منظر دیگر با دیدگاه اثر ایکیا  این مالک و مملوکیت  خیلی مورد پسند نیست .-(و نوع بدتر این است که ما زندانی چیزی باشیم که اصلا مالک آن نیستیم)-

یه مدل خیلی مرموز هم داریم که کمتر بهش توجه شده است و آن زندانی شدن در نوع نگرش و تفکر خودمان میباشد .

به نظرم این آخری خیلی خطرناکه!!

و ختم کلام اینکه برای از بین بردن چنین مشگلی  در آموزه های دینی یه پیشنهاد وجود داره!

{خودمان را مالک چیزی ندانیم} چرا که در حقیقت مالک اصلی خداست!!

البته که اجرای اینکار هم خیلی ساده نیست  و در وجود انسان  مراتب معرفتی داره!