- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : وحید فرهمند

مطلب مورد بحث:

ایمیل مارکتینگ چیست؟ تکنیک های بازاریابی ایمیلی کدامند؟


۱ – من تنها ایمیل هایی را باز میکنم که قبلا موافقتم را با دریافت ایمیل از یک  منبع مشخص اعلام کرده باشم و الباقی را بدون مکث راهی اسپم باکس میکنم.

۲ – وقتی که به مطالب آن سایت نیاز داشته باشم و محتوای آن رو مفید بدانم.

۳- با ابزارهای نوین ارتباطی فعلی و آتی ، بعید میدانم که ایمیل مارکتینگ عمر و دوام چندانی پیدا کند .مگر آنکه ارسال و دریافت ایمیل به آسانی سایر ابزارها صورت پذیرد.