Menu
نویسنده مطلب : رضاسبحانی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


به نظر من انسان های موفق، به همان نسبت که معمولاً مجبورند وقت بیشتری را برای دیگران و کار خود اختصاص دهند، به همان نسبت هم از خانواده خود غافل می شوند و وقت کمتری را اختصاص می دهند. به نظرم برقراری توازن بین زندگی شخصی و کاری خیلی می تونه تأثیرگذار باشه.