Menu
نویسنده مطلب : مرضیه مصلی نژاد

مطلب مورد بحث:

معنی تکانش چیست؟ رفتارهای تکانشی چه هستند؟


۱۰-۱۲ سال پیش در دوره‌ای دو ساعته با تدریس آقای احمد – حلت شرکت کردم. بحث، بحث تکانش نبود، بلکه از مجموعه دوره‌های “کنترل بر خود” و … بود. یکی از مواردی که در آن جلسه آموزشی مطرح شد این بود که در انتهای جلسه؛ آقای حلت میکرو اکشنی را به شرکت کنندگان برای مواجهه با عصبانیت و از کوره در رفتن(تکانش حرکتی) ناگهانی آموزش دادند. ابتدا درخواست یک کِشِ پول از شرکت کنندگان کردند. سپس کش را دور مچ دست‌شان انداختند و گفتند: “منبعد شما هم یک کشِ پول دور مچ‌تان داشته باشید. به محض عصبانی شدن یا از کوره دررفتن، کش را بکشید و رها کنید. طوری که دردِ ضربه‌ی کش را حس کنید و این درد یادآوری‌تان کند که واکنش لحظه‌ای نداشته باشید. اول، کمی تامل کنید و بعد واکنش نشان دهید!”