Menu
نویسنده مطلب : عزیزه تیموری

مطلب مورد بحث:

تفاوت استرس و اضطراب و ترس چیست؟


به نظر میرسه استرس عوامل مشخصی داره مثل حضور در جلسه کنکور که نتیجه أن مشخص نیست ، حضور در یک جلسه مصاحبه استخدامی که معلوم نیست به استخدام منجر خواهد شد یا نه ، صحبت  کردن در یک جمع که جایگاه بالاتری دارند و ناخودأگاه صدایت می لرزد و مثالهای بی شمار دیگر که برای فایق أمدن به أنها باید روی اعتماد به نفس کار کرد و حتی گذشت زمان نیز أن را حل می کند ، بوضوح در جلسات فوق بعد از گذشت زمان فرد تسلط بیشتری پیدا می کند. اما اضطراب (دلشوره) دلایل خاصی ندارد پس بیشتر ذهنی است و باید از روشهای خاصی که به أرامش روح و روان کمک می کند، بهره جست مثل مدیتیشن ، ورزش و شاید کمک از پزشک.