Menu
نویسنده مطلب : حسن کشاورز فضل

مطلب مورد بحث:

تجزیه و تحلیل بازار | معیارهای ارزیابی بازار و محصول


صنعت مورد نظر (صنعت لبنیات زیر شاخه صنایع غذایی )
۱-با توجه به اینکه در این صنایع رقابت سنگین بوده و معمولا حوزه برند ینگ محصول تاثیر بسزایی بر خرید کالا می گذارد  ضرورت محصول در محدوده ۸۰ درصد می باشد .
۲-اثر تبلیغات بر مصرف این محصولات بسیار زیاد است توصیه های غذایی و نظر خبرگان جامعه می تواند در افزایش ضرورت این محصول در سفره غذایی تاثیر بسزایی داشته باشد
۳-با توجه به اینکه بیشترین هزینه در بخش توزیع و رساندن محصول در دست مشتری می باشد ،هزینه جذب یک مشتری بین ۱۰ تا ۱۵ برابر مشتری قبلی می باشد و جهت کاهش هزینه باید به همان مشتری به میزان بیشتری از محصول را پیشنهاد کرد تا هزینه توزیع محصول پایین تر بیاید  .
 
۴- در زمانی که هزینه ایجاد مشتری برابر با هزینه جذب مشتری جدید باشد مسلما استراتژی بازار یابی بر تنوع بخشی سبد عرضه و از نوع  استراتژی توسعه ای می باشد و بر عکس زمانی که هزینه جذب مشتری بالا است استراتژی از نوع تعمیق بازار و تعمیق محصول می باشد.