Menu
نویسنده مطلب : بابک راجی

مطلب مورد بحث:

مدل کسب و کار بر اساس حذف زوائد


مدتی با یک شرکت تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی همکاری داشتم که ایشان علی رغم این که تجهیزات با کیفیت بالا نسبت به رقبای خود تولید می کردند، نما و ظاهر دستگاه ها بسیار ساده بود. در واقع ایشان از اصول طراحی صنعتی برای جهیزات خود استفاده نمی کردند. علت را که جویا شدم، متوجه شدم با توجه به کیفیت بالای دستگاه قیمت تمام شده آن بالا می رود و با توجه به این که مشتری ایشان دانشگاه های دولتی بودند هزینه برای مشتری به عنوان فاکتور اصلی خرید در نظر گرفته می شد. لذا شرکت با این کار سعی در کاهش قیمت تمام شده محصول داشت. هر چند بعدا شرکت گزینه دیگری مثل انتخاب آپشن بر اساس سلیقه مشتریان را مطرح کرد. یعنی مثلا برای سنسورها نمونه هایی از ژاپن، سوییس و آلمان به خریدار ارائه می کرد تا بر اساس قیمت تجهیزات اولیه تولید کالا، قیمت محصول نهایی کاهش یا افزایش یابد.