Menu
نویسنده مطلب : علی اختری

مطلب مورد بحث:

تعریف حمایت اجتماعی چیست؟


حمایت احساسی و هیجانی

وقتی در امتحانی نمره پایین آوردم، به جای سرکوفت، فردی باشد که مرا دلداری دهد؛ خود من هم ناراحت هستم به هر حال.

وقتی خوشحال هستم (در مثال بالا، نمره خوبی آورده ام) با شادی من شاد باشند و شادی شان را به من هم انتقال دهند.

به نظرم Empathy و Sympathy (یکدلی و همدردی) نیز در حمایت احساسی نقش زیادی دارند. یکدلی یعنی خودمان را جای دیگران بگذاریم و درد آن ها را احساس کنیم، همدردی یعنی از درد داشتن دیگران، ناراحت باشیم. تصویر زیر توضیح کاملی درباره یکدلی و همدردی داده است.

تعریف حمایت اجتماعی چیست؟

در تعریف دیگر می توان گفت همدلی یعنی «من درد تو را احساس می کنم» و همدردی یعنی «از اینکه تو درد داری، ناراحت هستم».

در طرف دیگر ماجرا، Apathy قرار دارد به معنی بی توجهی به احساسات و دردهای دیگران اگر اطرافیان ما، دچار این بی عاطفگی شده باشند، از لحاظ حمایت عاطفی دچار مشکل می شویم. تصویر زیر نیز Sympathy ،Empathy و Apathy را به زیبایی متصور شده است.

تعریف حمایت اجتماعی چیست؟

حمایت ابزاری و فیزیکی

اگر روزی به مدرسه نیامدم، دوستانم ایونت ها (امتحانات، آزمون ها، درس های جدید) را به من خبر بدهند.

پدرم کمکم می کنم تا یکی از وسایلم را تعمیر کنم.

اگر جایی از کارم به عنوان یک تازه کار در شرکت به مشکل خورد، همکارانی داشته باشم که به من کمک کنند.

حمایت اطلاعاتی

اگر اشتباهی از من می بینند، سریع به من بگویند.

دوباره مثال خرید لپ تاپ.

حمایت در ارزیابی و شناخت 

گاهی زیادی تصمیم های ناگهانی و ایمپالسیو می

گیرم و اگر اطرافیان آن ها را به هر نحوی به من گوشزد کنند، فوق العاده است.