Menu
نویسنده مطلب : سپيده

مطلب مورد بحث:

استعداد و توانایی خواندن سریع و سرعت درک تصویری بالا


به هیچ وجه این استعداد را ندارم. همیشه در خواندن زیرنویس ها مشکل دارم. زمانی که با دوستم درس میخواندیم مثلا اگر یک جزوه ۲۰ صفحه ای را دوستم در نیم ساعت میخواند من برای خواندن همان جزوه باید حداقل یک ساعت وقت صرف میکردم. از طرفی هم فکر میکنم پایین بودن سطح مطالعه ام هم در ضعیف بودنم در این استعداد بی تاثیر نبوده.