Menu
نویسنده مطلب : سمیرا خزفروش

مطلب مورد بحث:

هدف داشتن و تلاش کردن کافی نیست | مرور نتایج هم مهم است


شاید این چهار مرحله رو هم خیلی ها مون انجام بدیم ولی بیشتر در ذهن. اما مکتوب کردنش مهمه که بدرستی نکته ها مشخص بشن.

مرحله چهارم هم بنظرم مهمترین بخش هست. مرحله ای که مشخص میکنه چقدر زندگی مون رو ارزیابی کردیم. چقدر مسیرهایی که انتخاب میکنیم با اهدافی که در نظر داریم همسو هستن. آیا باورها و پیش فرض های مناسبی داریم.

بنظر من یک زندگی ارزیابی نشده اصلا ارزش زندگی کردن رو نداره. فقط تکرار هست و تکرار