فریبا - پرورش استعدادها - داشته های من چیست؟ usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : فریبا

مطلب مورد بحث:

پرورش استعدادها - داشته های من چیست؟


سلام

 

قشنگترین داشته های من حس همدلی ست”قرار گرفتن در جای دیگری دیدن از نگاه او ودرک احساس او” . با این توانایی راحتم واین توانایی مرا نیز به دیگران نزدیک می کند.عموما در حال مطالعه ام  به علوم رفتاری علاقمندم رشته تحصیلی ام علوم تربیتی بوده است. درک قوانین وعملکرد رفتاربه سوالاتم درخصوص رفتارهای خودم ودیگران پاسخ می دهدازمطالعه در این زمینه ویادگیری زبان انگلیسی خسته نمی شوم.

انظباط درزندگی شغل وامورمالی الگوی رفتاری من است. دربدترین شرایط می توانم به جلو نگاه کنم و بی وقفه پیش بروم.

با وجود پشتکاروانظباط اهدافم را نزدیک نمی بینم .امیدوارم درپایان این دوره بفهمم مسیرو یا هدفی که انتخاب کرده ام با توانایی هایم در یک راستا قرار دارند یا  یا نه. ومتشکرم از تلاش بی چشمداشت شما.