Menu
نویسنده مطلب : مهساصحراگرد

مطلب مورد بحث:

بهترین معلم ریاضی کیست؟


من یک معلم هستم،ده سال است که تدریس می کنم. و هنوز هم خالی اشکال نیستم. درگذشته اشتباهاتم را درحین تدریس پنهان می کردم و هزار ترفند به کار میبردم که کسی متوجه اشتباهاتم نشود.اما تجربه ها به من آموخته ،که در هنگام فراموشی موقت که برخی معلمان ممکن است پیش بیاید .دخالت دانش آموز و با گفتن این جمله که( بچه ها دارم درست می گم…)بچه ها تمرکز بیشتری در یادگیری خواهند داشت. وحتی به یکباره همه می گویند.خانم نه داری اشتباه حل می کنی.. باعث می شود یادگیری فعالتری داشته باشیم.و استرس تدریس از معلم هم برداشته می شود.و حتی اعتراف به اشتباه کردن و تصحیح مجدد آن به دآنش آموزان یادآور می شود که زندگی خالی از اشکال نیست.ومعلم هم می تواند اشتباه کند و دوباره تصحیح کند.اما این به معنای همیشه اشتباه کردن نیست.

تجربه همراه با  آزمون و خطاهایم  به من آموخته که درامر تربیت، بهتر است از چارچوب و قوانینی استفاده کرد ،که درآن علاوه بر لذت بردن دانش آموزدرکلاس ، به صورت زیر پوستی، قوانین و مقررات وآموزش های تربینی گنجانده شود . بهتر می توان نوجوان را کنترل کرد. نصیحت مستقیم برای نوجوان دراکثر مواقع جوابگو نیست.

و اینکه به جای توجه به رفتار ناهنجار دانش اموز به چرایی رفتارها توجه کنند و مطالعه داشته باشند. گرچه می دانم این کار در کلاسهای پرجمعیت ایران بسیار سخت است . من خودم در اوایل تدریس از رفتارهای ناهنجار بسیار ناراحت می شدم . اما به تدریج با افزایش مطالعه ام در حوزه روانشناسی شخصیت و رفتارشناسی..هم خودم آرامتر شدم. هم توانستم رفتار ناهنجار دانش آموز را  کنترل و سپس تصحیح کنم .

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟