Menu
نویسنده مطلب : فرید آقاجانی

مطلب مورد بحث:

زبان مشترک، جهان متفاوت


کاریکاتور یک مرد در کنار خانه اخر پازل…

بشر خودش رو عقل کل و بزرگ میبینه اما نقطه کور عظیمی از پازل هستی حل نشده مانده

 

کاریکاتور شطرنج بازی…

هر کی فقط از دید خودش نگاه می کنه و میاد پای میز مذاکره غافل از اینکه هوش و فکر بقیه و نگاهشون کلا چیز دیگه ایه