Menu
نویسنده مطلب : مصطفی اسدی

مطلب مورد بحث:

درس استعدادیابی و شناسایی استعدادها (نقشه راه درس)


سلام 
 طبقه بندی کلی استعداد های من به شرح زیر است 
قوی : ، تحلیلی
خوب :   تفکیک رنگ ، سیلوگرام ، تجسم فضایی 
 متوسط : کار با انگشتان ، کار با اعداد ، آیدیافوریا ، حافظه طراحی، موسیقی ، نگاه به جلو 
ضعیف :  گرافوریا 
با این دسته بندی واقعا جای تحرک و برنامه ریزی بیشتر ایجاد فضای رشد استعداد ها باید دقت کرد و شرایط فکری متفاوتی برای خودم ایجاد کردم . 
با این دسته بندی باید موارد فوق را به شرح زیر تحلیل کنم :
ضعیف  
 گرافوریا : این مدل از استعداد ها را برای خود در دسته ضعیف قرار دادم  چون بعد از مطالعه  زبان  انگلیسی بعد از مدتی کلمه به طور کامل در خاطرم نیست و باید کمی زمان بگذرد تا به یاد آوریم
 متوسط 
کار با انگشتان : کار با انگشتان را در تایپ ۱۰ انگشتی در خودم محک زدم که با توجه به سرعت تایپ و راحت تایپ کردن من بود و در این زمینه برای بالابردن سطح این استعداد برای خودم  بر روی سایتی اموزش ان را برنامه ریزی کردم . 
کار با اعداد : همیشه در این استعداد خودم را با برادرم که کارمند بانک هست مقایسه میکردم در اینکه اعداد در ذهنم بماند و یا راحت با ان بتوانم کار کنم ضعیف بودم  این شاید دلیل بر کمال گرایی من باشد اما این مدل استعداد باید مورد مطالعه بیشتری برای من قرار گیرد که اگر بتوانم رشد پیداکند در کار خودم بسیار موثر است 
 آیدیافوریا : شاید زمانی که این بخش را مطالعه میکردم کمی به گذشته رفتم و باعث شد این استعداد چند سال کنار گداشته پ سرکوب شده را باز زنده کنم 
نگاه به جلو : با سکوت سعی میکنم در خودم کمی هضم کنم این مورد را…..
در کل برای خودم این درس را یک محک فوق العاده دیدم که حداقل برای بخش هایی از ذهن خودم برنامه ریزی کنم و سعی میکنم  برای بخش های قوی هم برنامه ریزی کنم
در اخر میخواهم از گروه پیگیر متمم تشکر کنم که حتی پروژه های هر درس  رو با وسواس مطالعه میکنند و بازخورد میدن و باعث شدن من کمی کامل تر کنم