Menu
نویسنده مطلب : الهام

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


به نظر من کاربردی شدن یک مفهوم یعنی اینکه از سطح فهمیدن و درک مطلب به سطح استفاده در زندگی به عنوان ابزاری برای حل مساله تبدیل بشه

یعنی انقدر اشراف روی اون موضوع داشته باشیم که بتونیم همانند یک ابزار در جعبه ابزار اموخته هامون بهش نگاه کنیم و به این ترتیب هرجا میشد با اون ابزار مساله ای رو حل کرد یا به درک بهتری از مساله ای دیگر رسید براحتی از ابزار جدید استفاده کنیم و اینطوری اون آموخته در ذهن ما کاملا نهادینه شده و با به کاربردنش میتونیم پا فراتر بذاریم و وارد مرحله بعدی یادگیری یعنی تحلیل بشیم، چون تا زمانی که از چیزی استفاده نکنیم نمیتونیم پیرامونش نقد و بررسی و تحلیل داشته باشیم