- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : کیان

مطلب مورد بحث:

استعداد تشخیص و تفکیک رنگها


با احترام اما با نظرتون مخالفم!

حضرتعالی اذعان دارید که ما، والدین، معلمان، راهنماها،.. از کنار برخی مسائل درونی که در کودکی در ما وجود داشته سر سری گذشته ایم. نتیجه عدم آگاهی در خصوص وجود برخی ویژگی ها در افراد که در دنیای مدرن استعداد تعبیر شده ، جامعه ای استعداد مرده دهه های گذشته است، در خصوص مبحث رنگ اگر توجه کرده باشید در دهه های بعد از انقلاب ۵۷ لباس رنگی، دکوراسیون رنگی، دیوارهای رنگی و خیلی چیزهای دیگری که باید رنگ به خود می گرفت جلف و سبک دونسته می شد، اگر خاطرتون باشه کودکان دوران دبستان همیشه باید لباس فرم سرمه ای یا مشکی می پوشیدند، نتیجه این بود که من و شما رنگ شناسی ضعیفی داریم و از تاثیرات اون غافلیم و یا نمی تونیم از اونها استفاده کنیم. و در جامعه ۲۰ میلیونی آن روزها و ۶۰ میلیونی سالهای میانی دهه ۸۰ تنها گزینه خوب برای تحصیل و موفقیت در آینده دکتری و مهندسی بود، و جامعه ای مملو از این طیف افراد که در اثر نشناختن خود و خواسته هاشون مملو از سرخوردگی ، یاس و نا امیدی هستن!

اگر والدین امروز، معلمان و مشاوران آگاه، وجود یک یا چند استعداد از رو به موقع تشخیص بدن اون وقت تجربه دهه های پیشین مطمئنا تکرار نخواهد شد و در طیف وسیعی از نیازهای جامعه افراد متخصص خواهیم داشت.