Menu
نویسنده مطلب : امید حاجی

مطلب مورد بحث:

رفتارهای نادرست سازمانی (Organizational Misbehaviors)


سلام و عرض ادب
S : انجام کار در زمان بیشتر (کاری که در یک روز انجام می شود دو روزه انجام دادن) برای شروع نکردن کار جدید
O : برگزاری جلسات کاری غیر ضروری در زمان های نامناسب (دیر وقت و روز های تعطیل)
 
D : تحویل ندادن دستاوردهای بدست آمده و روشن نکردن مسیر در ادامه کار برای همکاران و شرکت