Menu
نویسنده مطلب : حمید طهماسبی

مطلب مورد بحث:

آموزش فروش و تکنیکهای فروشندگی حرفه ای


هنر فروش، هنری است که در هر لحظه و هر مکان شما به آن نیاز خواهید داشت.

همیشه لازم نیست شما کالایی یا خدمتی را بفروشید.

حرف شما خریدار ندارد مگر اینکه شما خوب آن را بفروشید

زمانی که ساعت ۱۰ شب است و از فرزندتان می خواهید که برود بخوابد.به شما می گوید:دوستام تا ۱۱ شب بیدارن.اگر شما نتوانید حرفتان را به او بفروشید پس او اگر  به رخت خواب هم برود با چیز دیگری خودش را سرگرم می کند.

به نظر من متقاعد سازی هم یک نوع فروش است، فروش فکر درون ذهن من، فروش حرف من، نظر من

من خودم فارغ التحصیل از عمران هستم ولی جالبی رشته های علوم انسانی این است که هم در کار هم در زندگی به طور مستقیم مورد استفاده قرار می گیرند.به خصوص زیر شاخه های مدیریت. و به نظر من فروش یکی از مهمترین آن هاست.

فروش مانند بازیکن نوک حمله می ماند برای تیم فوتبال.شما بهترین باز ی را بکنید بهترین تکنیک ها، بهترین مربی، بهترین پاسورها ولی اگر توپی را داخل دروازه نکنید علنا تیم شکست خورده.

امیدوارم با سری درس های مهارت فروش متمم هر کدام در زندگیمان و کارمان به میزان لازم بهترین فروشنده باشیم.

Dimah