Menu
نویسنده مطلب : علیرضا رضایی نسب

مطلب مورد بحث:

برخورد گزینشی با اطلاعات و خطای تایید خود


سالها پیش به این تجربه رسیدم که گاهی اوقات شخصی را برای اولین بار میدیدم و مثلا فرصتی پیش می آمد که با او سلام و علیک داشته باشم بعد از فاصله گرفتن از او برای مدتی دائما او را در کوچه و خیابان میدیدم و به خودم میگفتم چه جالب این همانی است که دیروز با او برخورد داشتم… بعدها فهمیدم که قطعا او به همین میزان امروز دور و بر من بوده است ولی من نمی دیده ام!

تا بحال حتما این تجربه را داشته اید که انباری خانه مملو از خرت و پرتهایی بوده که یک روز تصمیم گرفته اید همه را بیرون بذارید تا کسی که لازم داره ببره. درست از فردای بیرون گذاشتن خرت و پرت ها همه ی آنها به نوعی لازم میشن! آیا واقعا اینطوری است؟ یا اینکه به دلیل اینکه اخیرا در محدوده دید شما قرار گرفته اند در دایره انتخاب شما می آیند؟!