Menu
نویسنده مطلب : علیرضا داداشی

مطلب مورد بحث:

خرس آبی، سرسخت ترین جاندار جهان


سلام.

وقتی موجودی با چنین سر و شکلی با موجودی بسیار عظیم الجثه تر ولی شبیه به خودش مقایسه می شود، سوالی مهم برایم بوجود می آید:

جایگاه خرس قهوه ای و خاکستری در محیط زیست تقریبا معلوم شده است، ولی نقش این موجود میکرونی چیست؟

چرا این گونه حرکت می کند؟

چرا این همه سر سخت است؟

زندگی و بودن او چه ارتباطی با حیات من دارد؟

آیا قرار است روزی به این راز مهم پی ببریم یا نه قرار است پاسخ این سوال رازی ناگشودنی باقی بماند؟

برقرار باشید.