Menu
نویسنده مطلب : سمیرا سلطانی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


مهمترین آیا در زندگی ام درباره ی انتقال زندگی ام از یک شهر به شهر دیگر است. بارها از خودم پرسیده‌ام دوستانی که  فقط به خاطر  کنار خانواده ماندن به رشته‌هایی راضی شده‌اند که دوست نداشته اند و اولویت اولشان نبوده است، کار درست تری انجام داده اند یا من که به خاطر رشته‌ی مورد علاقه‌ام از شهرم، خانواده‌ام و … جدا شده ام تا رشته‌ و کار مورد علاقه‌ام را دنبال کنم و البته تجربه های فوق العاده ام (از نظر خودم ) در مستقل شدن آن قدر ارزش داشت که تقریبا لحظه‌های مهم خانوادگی را از دست بدهم یا دنبال کردن آن در حد یک خبر در بورکینافاسو باشد؟

فکر می کنم آیاها در زندگی اغلب افراد به همین چند مورد اشاره شده در مطلب شما خلاصه می شود که در زندگی آدم‌ها شاخ و برگ پیدا می‌کند و هر آدمی با توجه به ویژگی‌های شخصیتی خود به شکل متفاوتی با آن برخورد می‌کند. شاید مهمترین فایده‌ی گفتن این تجربه‌های شبیه به هم درک بیشتر این واقعیت باشد که نمی توانی همیشه خودت و دیگران را راضی نگه داری  و انتخاب درست و غلط به آن معنی شاید وجود نداشته باشد. هر انتخابی با توجه به هدف‌گذاری و اولویت بندی فرد برای زندگی‌اش معنی پیدا می‌کند.

اطرافیان اغلب تلاش می‌کنند ثابت کنند آدم‌هایی وجود دارند که می‌توانند به همه‌ی وجوه زندگی  به یک اندازه اهمیت بدهند، و انتخاب‌های این افراد به هیچ وجه از دست دادن ندارد و این افراد موفق شده‌اند همیشه همه‌ چیز را به دست بیاورند. اما به نظرم این تصویر تخیلی است. شبیه همان تصوری است که بعضی افراد درباره‌ی شغل ایده‌آل پول‌زا و بدون دردسر و سختی دارند و … .