Menu
نویسنده مطلب : حسین گنجعلی

مطلب مورد بحث:

کاریزما چیست و ویژگی افراد کاریزماتیک چیست؟ (ورود به بحث)


افراد کاریزما از نظر من افرادی هستند که دارای جذبه شخصیتی هستند و اکثر افراد ناخوداگاه از انان پیروی می کنند. البته ممکن است ویژگی های منفی نظیر انعطاف ناپذیری و بی رحمی را نیز داشته باشند

پنج ویژگی شخصیتی انان عبارتست از قاطعیت شجاعت جرات ورزی و جسارت نفوذ کلام چهره مصمم ثابت قدم

مخاطبانشان اکثرا افرادی که تا بخشی و نه تمام افکارشان به فرد کاریزما نزدیک باشد

انگیزاننده ها میل به خودشکوفایی و پیشبرد اهداف در سطح کلان و جامعه

افراد کاریزما دوستان نزدیک کمی دارند اما افرادی که همسو با انان هستند و پیروشان هستند معمولا در حلقه اطرافیانشان قرار دارند

 

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟