Menu
نویسنده مطلب : مصطفی اصفهانی

مطلب مورد بحث:

استراتژی ادغام عمودی کسب و کارها و مزایا و معایب آن


فؤاد عزیز

این موضوعی که به نام عدم ریسک پذیری مطرح کردی به نظر چندان شفاف نمیاد. یعنی متوجه منظورت نشدم. اگر منظورت سختی مدیریت کردن همزمان دو بیزنس با همه، آخرین مورد از تهدیدها با عنوان ” هزینه های سنگین هماهنگی” دقیقاً همین مفهوم رو بیان می کنه.

در مورد شرکت خودروساز، دقت داری که مطابق قانون، داشتن بیمه شخص ثالث برای همه خودروها اجباریه. همچنین صاحبان خودرو بعضاً تمایل دارند از خدماتی مثل بیمه بدنه هم استفاده کنند (این رو علاوه کن به خدماتی مثل بیمه مسئولیت، آتش سوزی و عمر که حتی برای داخل شرکت خودروساز هم قابل استفاده هستند).  بنا براین ممکنه شرکت خودروساز بخواد این خدمت مکمل برای فروش خودرو را هم خودش رأساً ارائه کنه و به سمت تأسیس یا خریدن یک شرکت بیمه بره.

در مورد بانک هم، همونطور که در متن درس توضیح داده شده، خودروساز ممکن است برای مدیریت نقدینگی اضافی موجود، مدیریت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای طرح های توسعه و پشتیبانی مالی طرح های فروش به سمت تأسیس یا تملک بانک برود.