فاطمه - نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : فاطمه

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


با سلام

سوالی که من از خودم میکنم:

آیا همه آن چیزی که از زندگی میخواستم همین است که به آن رسیدم؟

آیا همه آرامشی که در زندگی به دنبال آن بودم و هستم را بدست آورده ام؟

آیا ما انسانها باید به هر آنچه که حق خودمان در زندگی میدانیم دست پیدا کنیم یا اینکه به داشته هایمان در حد نسبی بسنده کنیم؟

آیا برای چیزی که احساس میکنیم شاید به صلاح ما در زندگی نبوده که داشته باشیم باید برای داشتنش تانهایت تلاش کرد؟