Menu
نویسنده مطلب : بهنام

مطلب مورد بحث:

کمال طلبی چیست؟ کمال طلب بودن با کمال گرایی چه تفاوتی دارد؟


بحث های مربوط به خودشناسی رو دوست دارم چون این امکان رو به آدم می دهند که خودشو بهتر درک بکند در واقع مانند یک آیینه آدم رو متوجه ی رفتار خودش می کند.

من امروز متوجه شدم که در این طیف بیشتر به کمال طلبی نزدیک هستم اون هم به مقدار بسیار زیاد!

اگر بخواهم مثال بزنم باید بگم من هر شب برنامه ی روز بعد رو یادداشت می کنم و معمولا شروع برنامه از ساعت های اولیه ی صبح هست, حالا روزهایی که مثل امروز صبح به موقع بیدار شوم و کارها رو طبق برنامه انجام دادم که همه چیز خوب است ولی اگر یک روز نتوانم به عنوان مثال به موقع بیدار شوم و یا یک کارو مطابق با برنامه ای که داشتم انجام دهم, کل آن روز زیر سایه ی آن یک اشتباه قرار می گرد و دیگر بازده ی لازم برای ادامه دادن رو از دست می دهم بعضی اوقات این حس در من به حدی زیاد می شود که دیگر به طور کامل در آن روز دست از کار می کشم.

یا خیلی موارد دیگر که الان متوجه می شوم نشات گرفته از کمال طلبی درون من است.

مثلا سخت گرفتن زیاد به اطرافیان یا به طور موردی تر اگر بخواهم بگویم زمانی که یک فعالیت جدید رو بخواهم شروع کنم حتما باید در آن فعالیت بهترن بشوم و از صفر تا صد آن مطلع بشوم و به آن تسلط پیدا کنم تا آن را شروع بکنم که خوب این کار موجب به تعویق افتادن طولانی کارها می شود. می تونم یادگیری زبان را بگم که برای حرف زدن منتظرم که اول صد درصد مسلط به زبان بشوم بعد شروع به حرف زدن بکنم.

در آخر فکر می کنم باید این حس کمال طلبی رو به تعادل نزدیک تر کنم.