Menu
نویسنده مطلب : رضا نظریان

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره موفقیت و برنامه ریزی: نقطه شروع


دقیق تر اینطور بیان شد :

اهداف می تونن در حد نیاز باشند یا فراتر از نیاز.

هدف در حد نیاز : حقوق در حد پرداخت اقساط و خورد و خوراک پایه ای

هدف فراتر از نیاز : حقوق آنقدری که بتونم علاوه بر تامین موارد پایه ای، به بقیه هم کمک کنم، با کوچکترین هزینه های پیش بینی نشده که بوجود میان دچار مشکل مالی نشم، پس انداز اطمینان بخشی داشته باشم و …

پس قاعدتا بخشی از اهداف، اهداف در حد نیاز هستند. موضوع این هست که رسیدن به اون اهداف، حال خوش و رضایت و لذت نداره. برای همین ، توصیه شد که به اهداف فراتر از نیاز هم فکر بکنیم تا رضایت و لذت رو تجربه کنیم. نه اینطور که همه اهداف از جنس اهداف فراتر از نیاز باشند.