Menu
نویسنده مطلب : نیره افتخار

مطلب مورد بحث:

کتاب طراحی ارزش پیشنهادی


با سلام

من این کتاب را مطالعه کرده ام. به نظرم می تواند چارچوب ذهنی خوبی برای ارزیابی ارزش آفرینی بدهد. با این حال، باید توجه کنیم که در دام چارچوب نیفتیم و ذهنمان محدود به مواردی که در اینجا اشاره شده نشود. به نوعی مثل آموزش کسب و کار هست که درست است ما می آییم و از گام اول شروع می کنیم به آموزش تا انتها، اما در دنیای واقعی لزوما همه چیزی اینطور گام به گام پیش نمی رود