Menu
نویسنده مطلب : سید حمید رضا صحفی

مطلب مورد بحث:

ایمیل مارکتینگ چیست؟ تکنیک های بازاریابی ایمیلی کدامند؟


۱-تابحال بر اساس ایمیل اقدام به خرید نکردم و ایمیل های ناشناس را بدون باز کردن پاک می کنم

۲- تولید اخبار و مطالب مرتبط با علاقه مندی های من

۳- به نظر من میشه افراد رو به ۳ دسته تقسیم کرد

دسته اول افرادی که کلا ایمیل نداشته اند و اکنون با نرم افزارهای OTT  می توانند مورد هجوم تبلیغات قرار بگیرند ( که مورد بحث ما نیستند)

دسته دوم افرادی هستند که تا حدود زیادی از ایمیل جدا شده و به شبکه های اجتماعی OTT  پیوسته اند و معتقدند که نیازشان با این نرم افزار ها برطرف می شود ، نیازی به ایمیل ندارند ، به ندرت ایمیل چک می کنند و احتمالا ایمیل ها را نخوانده حذف می کنند .

دسته سوم افرادی که بصورت روزانه و پیگیر ایمیل چک می کنند ، احتمالا زمانی که صرف می کنند برایشان مهم است وبا وسواس بیشتر ایمیل ها را باز کرده و پیگیری می کنند . در صورت ارسال باید ایمیل ها مبنی بر علاقه مندی های فرد باشد تا شانس باز شدن پیدا کنند.