Menu
نویسنده مطلب : ریحانه رسول زاده

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


آیا توسعه دانشگاه موجب بهبود زندگی اقتصادی جوانان می شود؟

به نظر من توسعه دانشگاه بدون زیر ساخت اقتصادی مناسب نه تنها باعث وضعیت اقتصادی بهتر نمی شود بلکه اثر عکس هم دارد. زیرا آماده سازی نیروی کار بیشتر بدون نیاز واقعی جامعه به آن، در عین این که منجر به افزایش سطح توقع در جوانان از شغل آتی شان می شود، بیکاری و افول زندگی اقتصادی جوانان را در پی دارد.

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟