Menu
نویسنده مطلب : ریحانه ترکیان

مطلب مورد بحث:

اثرات انجام چند کار همزمان بر روی مغز


سلام

موازی کاری درحقیقت وصف حال من هستش …من تبدیل به ادمی شدم که برای جبران گذشته دارم چند کار رو باهم انجام میدم . کار ، دانشگاه  ،کارگاه اموزشی  ،کلاس هنری و اماده شدن برای زندگی مستقل از پدر ماردم وهمش در حال دویدن هستم و فرصت کمی برای سرمایه گذاری در هر قسمت از فعالیت هایم و این داره منو اذیت میکنه و این میان بی علاقگی ام به رشته تحصیلی دانشگاه قوای منو داره کم میکنه ..و باز موندن از یک سری علایقم   …………..کمی کم آورده ام ….مشاور میخواهم حمایت می خواهم .