Menu
نویسنده مطلب : شهلا گرامی

مطلب مورد بحث:

تعریف حمایت اجتماعی چیست؟ معرفی انواع حمایت های اجتماعی


حمایت احساسی:
داشتن شخصی که زمان ناراحتی برای ما وقت بگذارد و ابراز همدلی کند
فیزیکی:
شخصی که چه از نظر مادی چه معنوی بشه روی اون حساب کرد
اطلاعاتی:
برای انجام هرکاری بتوان با او مشورت کرد و بتواند ما را به سمت مسیر بهتر سوق دهد
ارزیابی و شناخت
در شرایطی که برنامه ریزی هایم یا هدفهایم بنا به هر دلیلی به انجام نرسید بتوان واقع بینانه به ادامه دادن مسیر تشویقم کند