Menu
نویسنده مطلب : قاسم

مطلب مورد بحث:

نگاهی دقیق‌تر به کلمات: توسعه و پیشرفت


با خواندن متن واژه های پیشرفت و توسعه در ذهن من رود و دریا را تداعی کرد. و البته اقیانوس که من را به یاد توسعه پایدار انداخت.

چشمه در رود آرام میگیرد
و رود خسته از راه دراز
پایش را در دریا خواهد شست
و دریا در آرزوهای اقیانوسی اش
غرق خواهد شد
و اقیانوس
چه حاصل جمع بزرگیست …
شعر از عاکف_م سایت شعرنو