Menu
نویسنده مطلب : بهمن حاجی حاتم لو

مطلب مورد بحث:

مواجهه با انسانهای سمی


با سلام مثال خوب و ساده ای بود اما همیشه مصداق نداره. از طرفی برخی آدم های که ما رو ناراحت می کنند مفید هستند ( یا همیشه مضر نیستند). پیدا کردن نقاط ضعف  خودمان یه وقت های کار راحتی نیست این دوستان کمک می کنند تا ما نقاط ضعف خودمون رو پیدا کنیم و بتونیم اونا رو برطرف کنیم. نمیدونم این جمله قشنگ از کدوم شخصیته که می فرماید: انسان موفق کسی است که با آجرهای که به طرفش پرتاب میشه بهترین دیوار رو بسازه.