- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سیما.

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


سلام دوستان عزیز

تعدادی از سؤال های دوستان ، سؤال های من نیز بوده یا هنوز هم هست. اما آنچه می خواهم بنویسم از جنس «چگونه» است »:

چگونه فردیت خودم را بیابم؟

چگونه معنای زندگی خود را بیابم؟

چگونه بدانم که در مسیر درست خود هستم؟

چگونه گرفتار زندگی موازی نشوم؟

چگونه مؤثرتر باشم؟

 

ممنونم از تلاش های مؤثر شما