Menu
نویسنده مطلب : آرمین

مطلب مورد بحث:

مدل کسب و کار: مدل درآمدی فرنچایز چیست؟


اینطور فکر میکنم کسی که موفق به راه اندازی کسب و کاری سود ده شده که دیگران حاضرند برای مالکیت نمایندگی آن پول زیاد پرداخت کنند یک مسیری را به درستی طی نموده و قابل تقدیر میباشد.ای کاش میشد چنین فردی که در ادامه و توسعه فرانچایزی, شرکتش لطمه خورده به ما بی پرده از اشتباهاتش در این مسیر میگفت.اینکه کدامیک از موارد هشت گانه ذکر شده معمول ترند یا شاید موارد دیگری نیز بتواند به آنها اضافه کند.

همانطور که دوستان ذکر کردند مشاوران حقوقی و اقتصادی و .. لازمه توسعه پایدار خواهند بود.

از نظر من تعیین استاندارد کسب و کاری که میخواهد فرنچایز بدهد اولویت اول است.در پی آن تیمی که آموزش در حد استاندارد به فراچایز جدید بدهد و تیمی که به طور مداوم سطح استاندارد را با بازرسی کنترل کند.

مدل ذهنی مبتنی بر پولدار شدن سریع از طریق فرنچایز

ممکن است افرادی با تفکر”یک دیجیکالا یا دیوار یا تپسی بزنم پولدار شم ” وارد این سیستم شوند که قاعدهً بلاهت آنها گریبانشن را خواهد گرفت.