Menu
نویسنده مطلب : م عزیزی

مطلب مورد بحث:

تعریف مهارت چیست؟


به نام خدا

با سلام خدمت متممی های عزیز

فکر می کنم مشکلی که در پیش برد اهداف خودم دارم و در افراد بسیار زیادی هم مشاهده کردم نداشتن اولویت بندی هستش ، و نداشتن این اولویت بندی هم از نداشتن هدف میاد و نداشتن هدف هم از نداشتن شناخت و سواد میاد.

نیاز اساسی من و فکر کنم بسیاری از افراد جامعه مون یادگیری چیزهای بسیار اساسی هستش که متاسفانه نه در خانه ،‌نه در جامعه و نه حتی در دانشگاه یاد گرفتیم.

چیزهای بسیار پایه ای که در عناوین درسهای متمم وجود داره و در این درس و درس قبلی هم بهش اشاره شده.

یکی اینکه می تونم بگم گاهی حتی نمیدونیم به چه مهارتی احتیاج داریم.

چه چیزی باید آموزش ببینیم .