Menu
نویسنده مطلب : محسن حیدری

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


۱- من دوستی دارم که از دوران دانشجویی تابحال با هم رابطه صمیمانه ای داریم. ما چون “حس” همدیگر را می فهمیم و یا حتی جنس شوخی های مشابهی داریم از صحبت کردن و با هم بودن لذت می بریم. البته این دوست من مشکلی دارد که خیلی زود از دست دیگران عصبانی می شود. بارها از من می پرسند تو چرا با فلانی دوستی وقتی چنین اخلاق تندی دارد؟ من سعی میکنم با دلایل منطقی نقاط مثبت این دوستم را بیان کنم ولی در واقع چیزی که وجود دارد حس خوبی است که موقع با هم بودن و گپ زدن با هم پیدا می کنیم.

 

۲- من با استفاده از سیستم ۲ و در نظر گرفتن فاکتورهای مالی و شغلی رشته ای را که عاشقانه دوست داشتم رها کردم و رشته دیگری را انتخاب کردم. الان فکر میکنم اگر به سمت رشته ای که عاشقانه دوست داشتم میرفتم، میتوانستم موفقیت های بیشتری کسب کنم و خوشحال تر باشم!