Menu
نویسنده مطلب : سارا حق بین

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


سلام به دوستان

* از موارد دیگر نه چندان خوشایند موفقیت توقعاتی است که در ذهن و فکر دیگران ایجاد می شود. زمانی که فردی در هر کجا اعم از خانواده، محل کار، دوستان و حتی جامعه به عنوان یک فرد موفق شناخته می شود ظاهراً هیچ نوع اشتباه و خطا و شکستی در هیچ حوزه ای از او قابل پذیرش نیست و متأسفانه در صورت بروز چنین وضعیتی رنگ و بوی این ماجرا بسیار بیشتر از یک فرد معمولی خواهد بود، گاهی تا مرز نابودی فرد و موقعیتش. البته شاید یکی از راه کارهای ممکن اما سخت برای افراد موفق این باشد که مهم نیست دیگران چه فکری می کنند هر چند که تقریباً غیرممکن است که بتوان به نظر دیگران و آنچه آنها درباره ی شان می گویند هیچ عکس العملی نشان نداد؛ ولی افراد موفق می دانند که توجه به اینکه دیگران چه فکری میکنند تنها باعث از دست دادن وقت و انرژیشان می شود. به هر حال در زمان وقوع شکست ها و عدم توفیق ، این افراد با مبارزه درونی سختی مواجه هستند.
 * وجود افراد سمی نیز از معضلاتی است که اغلب افراد موفق با آن مواجهند.همانقدر که افراد موفق می توانند باعث پیشرفت آنها شوند، افراد سمی نیز میتوانند آنها را از موفقیت دور کنند. چه اینگونه افراد منفی، ظالم، و یا روحیۀ قربانی داشته باشند و چه تنها کمی دیوانگی ساده داشته باشند آنها می توانند باعث بوجود آوردن استرس و کش مکش شوند. از طرفی همیشه این امکان وجود ندارد که بتوان آنها را طرد کرد و یا از آنها دوری نمود. به هر حال دوری و یا مسالمت آگاهانه با این افراد نیز از ابعاد سخت زندگی افراد موفق است.
* مورد دیگری که شخصاً با دیدن افراد پرتلاش و موفق مرا به فکر فرو می برد، توانایی هماهنگی اهداف و آمالشان با سایر مسائل زندگی است. شامل توجه به زندگی خانوادگی و تعهدات و وظایف آن، همسر، فرزندان، پدر و مادر، دوستان و یا سایر الزاماتی که برای یک زندگی معمولی وجود دارد ولی نیازمند صرف وقت و زمان و توجه هستند که به عقیده من در کنار تلاش برای اهداف اصلی، رسیدگی قابل قبول به این ابعاد نیز کاری بس دشوار است و فشار مضاعفی از لحاظ جسمی و روحی خواهد بود که البته گریزی از آن نیست.