Menu
نویسنده مطلب : نفیسه حسینی

مطلب مورد بحث:

مدل کوه یخ در تفکر سیستمی | آیا به تفاوت رویداد و روند توجه دارید؟


سلام دوستان

همانطور که میدانید زندگی های امروزه از دوستی گرفته تا ازدواج معمولا دوامی ندارند یا اینکه مستحکم نیستند. و این میتونه به این دلیل باشه که در زندگی حرفا رو به جای اینکه هدفمند و عاقلانه(روند) یا به عبارتی با تفکرسیستمی به زبان بیاوریم، معمولا بدون آگاهی گذشت می کنیم بدون اینکه برای خود توضیح مشخص داشته باشیم و گذشت بدون آگاهی عواقب جالبی نداره. اینگونه کینه های و حرف های تلنبار شده و به دل میگیریم و در نهایت مثل یک بمب ساعتی(درگیرهای لفظی ساده اما مکرر،(رویداد)) مثالی که در درس بود(درگیری لفظی ساده) میشه جرقه و بمب منفجر میشه. بهتره علاوه بر پیرو بودن روندها، سیستمی بیاندیشیم و آگاهانه گذشت کنیم.

گذشت آگاهانه: اگر از حرفی کاری یا هر چیز دیگری در اطراف ناراحت شدیم یا به خود بقبولانیم که این حرف درست نبوده و دفاع کنیم یا اینکه اگر گفتن یا انجام کاری با اینکه دلمان به آن راضی نیست ولی انجام آن عواقب خوبی ندارد یا اینکه با چیز با ارزشتری میشود از آن چشم پوشید. کلا مساله را یرای خودمان حل کرده  فراموش کنیم نه کینه.