چیمن - مسائل چند ریشه‌ای: زنبورهایی که ناپدید می‌شدند
Menu
نویسنده مطلب : چیمن

مطلب مورد بحث:

مسائل چند ریشه‌ای: زنبورهایی که ناپدید می‌شدند


-مشکل بحران آب

-ریشه اصلی از دیدگاه اکثریت خشکسالی و استفاده نامناسب مردم از آب

– دلایل دیگر میتواند راه های نادرست استفاده از آب در کشاورزی و صنعت، توزیع غیر یکنواخت آب در شرایط و زمانهای مختلف ، جمعیت زیاد و تحریم ها، ناتوانی اقتصادی در استفاده از روش های نوین انتقال و استفاده آب، مدیریت نامناسب ، تصفیه آب و ….