Menu
نویسنده مطلب : حبیب صادقی نژاد

مطلب مورد بحث:

هزینه فرصت از دست رفته و روش محاسبه آن


هزینه ی فرصتی که در محاسبات کاری دیده نمیشود زمان کاری افرادی است که خود کسب و کاری را شروع میکنند ، همه چیز از دیدشان بررسی میشود اما وقت و انرژی خود را حساب نمیکنند .

خود من سال ها قبل در دوران دانشجویی فروشگاهی داشتم که برای افتتاح آن وقت سنگین و بسیار زیادی را گذاشتم که  هزمان با امتحانات ترم دانشگاه من بود. در آن سال مشروط شدم که سبب هزینه ی بیشتر و عقب افتادن من در اتمام دانشگاه شد . در حالیکه اگر افتتاح فروشگاه ۱۰ روز عقب تر می افتاد مشروط نمیشدم و هم کار به درستی جلو میرفت و هم روال دانشگاه