Menu
نویسنده مطلب : روح الله

مطلب مورد بحث:

نظم شخصی در پانزده دقیقه (قانون ۱۵ دقیقه)


سلام. از قضا قبل از خواندن این درس و تمرین، چند روزی بود که دقیقاً تصمیم قاطع گرفته بودم که هر روز یک ساعت مطالب متمم را طبق برنامه ریزی مطالعه کنم. در تمرین این درس، تصمیم گرفتم زمانش رو دقیقتر کنم. هر روز یک ربع قبل از صبحانه، مطالب متمم را مطالعه می کنم.