Menu
نویسنده مطلب : مونا نجمیان

مطلب مورد بحث:

کدام‌یک از روش های یادگیری را انتخاب می‌کنید؟


به نظر من یادگیری مسئله محور ناگزیر برای همه وجود داره؛ اما یادگیری با هدف انباشت منابع نیازمند آینده نگری و برنامه ریزیه و راهیه که انتخاب میشه.

من تا چند سال پیش که هنوز به طور دقیق نمی دونستم می خوام در آینده چه کاری انجام بدم و هدفم مشخص و واضح نبود، ۸۰ درصد از یادگیری مسئله محور استفاده می کردم. (مثلا درس های دانشگاه رو یاد می گرفتم با این هدف که اون درسو پاس کنم!) اما در همون حالت هم می دونستم که هرکاری بخوام در آینده انجام بدم باید زبان انگلیسیمو تقویت کنم و از همون زمان براش وقت میذاشتم. اما با درصد بسیار کم.

به دو سال گذشته که نگاه می کنم متوجه می شم که سهم یادگیری با هدف انباشت منابع تو زندگیم خیلی بیشتر از قبل شده. شاید ۷۰ درصد به یادگیری با هدف انباشت منابع اختصاص  می دم و ۳۰ درصد به یادگیری مسئله محور.

جدیدترین تصمیم و اقدامی که تو این زمینه داشتم، استارت درس های MBA متمم بود؛ چراکه مطمئنم هدف نهاییم راه انداختن کسب و کار خودمه.