Menu
نویسنده مطلب : رحیمه سودمند

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


یکى از مواردى که مجبور شدم بین دو گزینه ى مطلوب یکى رو انتخاب کنم مربوط میشه به سال ها پیش یعنى زمانى که بیمارستانى که در اون مشغول به کار بودم اقدام به خرید یک دستگاه آنژیو گرافى زیمنس کرد . طبق روال همه ى این شرکت ها باید  یک کارشناس رو با هزینه ى شرکت به آلمان براى آموزش مى فرستادند . مدیر گروه رادیولوژى منو براى این کار انتخاب کرد منتها چون در اون زمان دخترم هنوز یک سالش هم نشده بود این فرصت رو به همکارم واگذار کردم . البته خیلى ناراحت نشدم چون الویت همه ى مادرها مسلما فرزنداشون هستند.

خوبى متمم اینه که خاطرات گذشته رو از لایه هاى زیرین به سطح میاره :)