Menu
نویسنده مطلب : سهیلا نسیمی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


به نظر من یکی از مواردی که در مورد موفقیت ممکن است برای دیگران مشخص نباشددفعات شکست شماست .چون هر شکستی یک پله از ترقی است به شرط آنکه از آن عبرت بگیریم .همیشه موفقیت با گذر عمر همراه است وگاهی از اینکه عمری را برای موفقیتی که شاید وقتش گذشته وارزش خود را از دست داده است تلف کرده ایم افسوس میخوریم واین شاید چیزی است که دیگران هرگز ممکن است آن رادرک نکنند.