Menu
نویسنده مطلب : سورنا

مطلب مورد بحث:

فقر نوازش و قوانین نادرست در اقتصاد نوازش


نظر آقای مک کنا در مورد من هم صدق می کنه. همچنین پروفایل نوازشی من متاسفانه بیشتر در قسمت های قرمز قرار داره. البته مدتی هست خساست در نوازش و همچنین نوازش های منفی رو دارم کمتر می کنم. من از جمله اشخاصی هستم که معمولا دیگران رو در قالب شوخی تخریب می کنم و کمتر دنبال روحیه دادن و ایجاد حس مثبت هستم.

به امید پیشرفت!