Menu
نویسنده مطلب : آبتین سهیلی

مطلب مورد بحث:

تست استعدادیابی به شیوه جانسون اوکانر


خیلی از ما یا حداقل خود من همیشه  توی خیلی از مواقع در گیر پی بردن به استعداد ها و توانایی هایی هستم که دارم  یا لازمه داشته باشم .

زمان زیادی طول کشید تا به این مطلب برسم که نیاز نیست همه چی رو ازش سر درآورد و توش متخصص شد . یه اندازه نیازت دونستن جیزهایی که باید بدونی می تونه مجموعی از دانسته ها رو توی تو شکل یده که فقط و فقط مختص خودته . و خوشبختانه یا متاسفانه تا به این دانسته برسی عمر زیادی ازت رفته!!!