Menu
نویسنده مطلب : محمدباقر شمس

مطلب مورد بحث:

نوشته و کتاب غیر داستانی چیست؟ (Non-fiction)


کتاب غیر داستانی که من معرفی می کنم کتاب آموزش تعمیر و نگهداری دستگاههای cnc می یاشد. این کتاب برای اپراتورها و کسانی که با اینگونه دستگاهها در ارتباط هستند بسیار کاربردی هست. و قطعاً این کتاب را به دوستان همکارم که مرتبط با کارشان هست هدیه خواهم داد.