Menu
نویسنده مطلب : Nafisehl366

مطلب مورد بحث:

استعدادیابی | دیدن افق‌های دور و نگاه به جلو


مطمئنم که این استعداد یکی از قوی ترین استعداد هایی هست که من در خودم احساس می کنم ، با وجود اینکه در زندگی آنقدر ها هم آدمی با پشتکار فراوان نبوده ام اما تقریبا امکان نداشته که هدف یا خواسته ای رو به عنوان یک چشم انداز دور در نظر بگیرم و درست در زمان مقرر به خواسته ام نرسیده باشم. حتی خیلی از مواقع هدفی که مد نظرم بوده امکانات اجرایی کاملی هم نداشته اما دقیق سر موعد به خواسته ام رسیده ام.

وقتی درباره این استعداد خوندم یاد ضرب المثل معروف یک سال بخور نون و تره یک عمر بخور نون و کره افتادم.
در ضمن در تمرین برای مورد اول ۸ مورد و برای دومی ۷ مورد نوشتم